Rybnicki Uniwersytet Dziecięcy

ul. Ogrodowa 27 44-206 Rybnik
KRS: 0000620530
NIP: 6423195215
REGON: 364561386

Kontakt telefoniczny

604297910
604526671

Adres mailowy

biuro@uniwersytetdzieciecy.rybnik.pl

Numer konta

Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego, na które dokonać należy wpłaty: 03 1050 1344 1000 0090 3096 7765 – ING Bank Śląski

[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2559.728807627268!2d18.544807215031394!3d50.09136412105547!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47114eda246ce811%3A0x4e51ecb9b0518e2!2sPolitechnika+%C5%9Al%C4%85ska.+Centrum+Kszta%C5%82cenia+In%C5%BCynier%C3%B3w.+Studia+in%C5%BCynierskie+i+licencjackie!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1548974518148&w=800&h=600]