[focus_text_nd color=”orange” icon=”icon-graduation-cap” title=”Rybnicki Uniwersytet Dziecięcy prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku 6-14 lat ” description=”Proponujemy wykłady, warsztaty, laboratoria, wycieczki edukacyjne między innymi z takich dziedzin jak: matematyka, biologia, fizyka, geografia, robotyka, geologia, medycyna, architektura, ekonomia, psychologia, sztuka, prawo i wielu innych. Sposób prowadzenia wykładów i warsztatów oraz forma przekazu dostosowane są do wieku dzieci. Warsztaty i laboratoria odbywać się będą w grupach wiekowych.”]

1. 
Rok akademicki trwa od października do czerwca i dzieli się na dwa semestry ( zimowy i letni)

2.
Zajęcia odbywać się będą w soboty raz bądź dwa razy w miesiącu w godzinach dopołudniowych w budynku Politechniki Śląskiej – Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku ul. Kościuszki 54

3.
Studenci Uniwersytetu otrzymają indeksy, do których wykładowcy po zajęciach wpisywać będą zaliczenia

4.
Uniwersytet oferuje wykłady i warsztaty między innymi z takich dziedzin jak: matematyka, biologia, fizyka, geografia, robotyka, geologia, medycyna, architektura, ekonomia, psychologia, sztuka, prawo i wielu innych

5.
Młodzi studenci poznają znakomitych wykładowców, pasjonatów z różnych dziedzin nauki

6.
Udział w zajęciach jest odpłatny. Koszt za każdy semestr roku akademickiego 2018/2019  wynosi 150 zł. (rodzeństwo płaci 250 zł.).  Nowi studenci wnoszą  dodatkowo jednorazową opłatę w wysokości  25 zł,  pokrywającą koszt indeksu i identyfikatora.

 

[focus_text_nd color=”violet” title=”Uczestnictwo studentów RUD w zajęciach jest odpłatne” description=”Opłata wnoszona jest przed rozpoczęciem każdego semestru na rachunek bankowy 03 1050 1344 1000 0090 3096 7765 – ING Bank Śląski adres: RUD ul. Ogrodowa 27 44-206 Rybnik z dopiskiem: imię i nazwisko studenta, semestr, rok.” link=”||”][focus_text_nd color=”violet” icon=”icon-right-hand” link=”||”]

Dodaj komentarz