O GRUPIE

Grupa D…

NAJBLIŻSZE ZAJĘCIA

Najbliższe zajęcia odbędą się 18 maja 2019 o godz. 10:00.

Miejsce zajęć: Park na Campusie- Rybnik ul. Rudzka 13