Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin uczestnictwa mojego dziecka
  w Rybnickim Uniwersytecie Dziecięcym, dostępny na
  www.uniwersytetdzieciecy.rybnik.pl

  Dane osobowe swoje oraz mojego dziecka/dzieci w formularzu rejestracyjnym podaję
  dobrowolnie. Zgadzam się na ich zbieranie i przetwarzanie przez Rybnicki
  Uniwersytet Dziecięcy. Administrator przetwarza dane zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Zgadzam się na otrzymywanie informacji o działaniach Rybnickiego Uniwersytetu
  Dziecięcego oraz wydarzeniach organizowanych przez Rybnicki Uniwersytet
  Dziecięcy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. *

  Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4
  lutego 1994 r. (tj. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) wyrażam zgodę na
  wykorzystanie przez Rybnicki Uniwersytet Dziecięcy zdjęć z zajęć Rybnickiego
  Uniwersytetu Dziecięcego z wizerunkiem mojego dziecka na potrzeby reklamy
  Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za
  pośrednictwem dowolnego medium.