Dowiedz się o najważniejszych kwestiach związanych z Rybnickim Uniwersytetem Dziecięcym

  • Rok akademicki trwa od października do czerwca i dzieli się na dwa semestry – zimowy i letni.
  • Spotkania odbywać się będą w soboty  raz lub dwa razy w miesiącu w godzinach dopołudniowych.
  • Udział w zajęciach jest odpłatny. Promocyjna cena za semestr zimowy 2016/2017 wynosi 100 zł, plus jednorazowa opłata w wysokości  20 zł,  pokrywająca koszt indeksu i identyfikatora.
  • Studenci w zajęciach zostają same-bez rodziców.
  • Proponowane formy zajęć to: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, laboratoria, wycieczki edukacyjne. Sposób prowadzenia wykładów i warsztatów oraz forma przekazu dostosowane są do wieku dzieci.
  • Uniwersytet oferuje wykłady i warsztaty między innymi z takich dziedzin jak: matematyka, biologia, fizyka, geografia, robotyka, geologia, medycyna, architektura, ekonomia, psychologia, sztuka, prawo i wielu innych.
  • Młodzi studenci poznają znakomitych wykładowców, pasjonatów z różnych dziedzin nauki.
  • Każdy otrzyma specjalny  indeks, w którym po zajęciach wykładowca wpisywał będzie zaliczenie.
  • Nie ma egzaminów.